فارسي
EN
چند رسانه ای
تركيب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان
ويژگی‌ها‌ی يک رييس جمهور
وظیفه اعضای شورای نگهبان جهت حفظ شورا
نمی‌شود هرکسی را مسلط به سرنوشت کشور کرد
نقش امام(ره) در حفظ شورای نگهبان
نقش امام(ره) در تشکیل و حفظ شورای نگهبان
نظارت توسط نهادي خارج از دولت، موجب اطمينان از صحت انتخابات
نظارت بر رعايت اصول و مبانی نظام توسط كانديداها در همه كشورها
نظارت استصوابی حق الناس است
معرفی افراد صالح به مردم توسط شورای نگهبان
لزوم كنترل ورودی‌های ميدان سياست
لزوم تشكيل يك مركز پژوهشي قوي
لزوم استوار و قاطع بودن شورا‌ی نگهبان در انجام وظيفه
قانون‌گرايی وظيفه همه نامزدها و مسئولين
ضرورت تشكيل مجمع مشورتی حقوقی
صد درصد اسلامی بودن قوانین
شوراي نگهبان؛ عماد ملت و دين و مايه آرامش مؤمنين
شورای نگهبان؛ مانع ورود ناخالصی‌ها به نظام
شورای نگهبان نمی‌گذارد که دستگاه‌های کشور از قانون اساسی منحرف شوند.
حق انتخاب شدن مانند ساير حقوق شهروندی نيست
123>>>
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.