فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 96 قانون اساسي
1398/2/11 چهارشنبه

اصل نود و ششم:
 
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل نود و ششم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.