فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 86 قانون اساسي
1397/7/7 شنبه
 

اصل هشتاد و ششم:

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358؛
بررسي اصل هشتاد و ششم (موضوع جلسات سی‌و‌چهارم و سی‌و‌پنجم مشروح مذاکرات)
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان
بررسی اصل هشتاد و ششم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل هشتاد و ششم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.