فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

انتشارات

کتاب «آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلیدواژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1398/7/9 سه‌شنبه
کتاب «آشنایی با مفاهیم قانون اساسی» در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای ارائه تحلیل برخی کلیدواژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
   حق، قانون، مقررات، نظارت، دولت، موازین اسلامی و امت، هفت‌کلیدواژه‌ای است که در این کتاب به تحلیل گذاشته شده است. شیوه کار بدین ترتیب بوده است که پس از واکاوی معانی لغوی و اصطلاحی واژه مورد نظر، به بازیابی مفاهیم آن در پیشینه ادبیات حقوقی کشور پرداخته شده است. سپس با مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی، کیفیت ورود واژه محل بحث به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحولات احتمالی آن بررسی شده است. آنگاه بررسی رویه اساسی شکل‌گرفته پس از تصویب قانون اساسی، یعنی درک و تلقی ارکان نظام حقوق اساسی از صلاحیت‌های خود ناظر به کلیدواژه محل بحث، وجهه همت قرار گرفته است. افزون بر این با تتبع در آرا و نظرات متنوع شورای نگهبان، رویکرد این نهاد به اصطلاحِ مورد نظر استخراج گردیده است. سرانجام با نگاهی مجموعی به اصول قانون اساسی و نظام ارزشی حاکم بر آن، مفهوم و مصداق واژه مورد بحث در هر یک از اصول قانون اساسی که آن واژه در آنها به کار رفته، ارائه شده است.
بنابراین طرح پژوهشی حاضر را نسبت به آثار مشابه خود می‌توان دارای این امتیازات دانست:
نگاه کل‌نگر به قانون اساسی به‌عنوان یک مجموعه منسجم
توجه به پیشینه طرح کلیدواژگان اساسی در نظام حقوقی ایران
تتبع در اندیشه تدوین‌کنندگان اساسی
تتبع در آرا و نظرات شورای نگهبان
انعکاس رویه‌های اساسی

 
فهرست انتشاراتدر انبار موجود است
560.000 ریال

فهرست آرشیو

نسخه قابل چاپ
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.