فارسي
EN

انتشارات

كتاب « سلسله نشست هایی با موضوع قانون اساسی دستاوردها، ظرفیت ها، چشم اندازها »
كتاب « سلسله نشست هایی با موضوع قانون اساسی دستاوردها، ظرفیت ها، چشم اندازها » به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان در 269 صفحه در بهار 1400 با قيمت 51000 تومان و در قطع وزیری به چاپ رسید. مشاهده خبر
کتاب «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1395 بخش اول»
کتاب «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1396 بخش اول»
كتاب «شرح قانون اساسی فصل سوم، حقوق ملت جلد اول؛ اصول 24 و 26»
كتاب «شرح قانون اساسی فصل سوم، حقوق ملت جلد اول؛ اصول 24 و 26» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان در 189 صفحه در تابستان 1399 با قيمت 27000 تومان و در قطع رقعی به چاپ رسید. مشاهده خبر
کتاب «کتابشناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
كتاب «کتابشناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان در 171 صفحه در بهار 1399 و با قيمت 25000 تومان به چاپ رسید. مشاهده خبر
کتاب «شرح قانون اساسی فصل هفتم، شوراها اصول 101 و 102»
كتاب «شرح قانون اساسی فصل هفتم، شوراها اصول 101 و 102» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان در 147 صفحه و در زمستان 1398 به چاپ رسید. مشاهده خبر
کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (قطع حیبی)
کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در ادامه یکی از برنامه‌های حوزه نشر پژوهشکده شورای نگهبان ، در قطع جیبی منتشر شده است. مشاهده خبر
کتاب « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان » (قطع پالتویی)
کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان» در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای ارائه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان در قطع پالتویی منتشر شده است. مشاهده خبر
کتاب «آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلیدواژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
کتاب «آشنایی با مفاهیم قانون اساسی» در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای ارائه تحلیل برخی کلیدواژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مشاهده خبر
کتاب « قانون‌گذاری و اجرا؛ مجموعه نشست‌های تخصصی تحلیل روابط قوای مقننه و مجریه»
کتاب « قانون‌گذاری و اجرا » در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای ارائه مجموعه نشست‌های تخصصی تحلیل روابط قوای مقننه و مجریه منتشر شده است. مشاهده خبر
کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل اول – اصول کلی (جلد اول؛ اصول 5، 9 و 11)»
کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل اول – اصول کلی» در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در تبيين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. مشاهده خبر
کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا (جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127)»
کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل اول – فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا » در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در تبيين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. مشاهده خبر
کتاب «مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1394»
کتاب «مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1394» در ادامه یکی از برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای ارائه مبانی و نظرات استدلالی اعضای شورای نگهبان منتشر شده است. مشاهده خبر
«كتابشناسي شوراي نگهبان»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتابشناسي شوراي نگهبان را منتشر کرد. مشاهده خبر
کتاب «شوراي نگهبان؛ نظارت بر انتخابات»
کتاب «شوراي نگهبان؛ نظارت بر انتخابات» به همت انتشارات پژوهشكده منتشر شد. مشاهده خبر
كتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان»
كتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان» برای نخستین بار به همت انتشارات پژوهشكده منتشر شد. مشاهده خبر
کتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامي مصوب 1392»
کتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامي مصوب 1392» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شد. مشاهده خبر
كتاب «شرح قانون اساسي - فصل چهاردهم ـ بازنگري در قانون اساسي- اصل 177»
كتاب «شرح قانون اساسي - فصل چهاردهم ـ بازنگري در قانون اساسي- اصل 177» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شد. مشاهده خبر
كتاب «مجموعه قوانين و مقررات انتخابات »
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات انتخابات» مشتمل بر اصول قانون اساسی ، نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده است. مشاهده خبر
كتاب «مجموعه قوانين و مقررات شوراي نگهبان»
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان مشتمل بر اصول قانون اساسی، احکام رهبری، نظرات شورای نگهبان(تفسیری و مشورتی)، قوانین و مقررات مرتبط و اختصاصی و آرا قضایی راجع به شورای نگهبان به انضمام نظرات تطبیقی شورای نگهبان منتشر شده است. مشاهده خبر
1234>>>

نسخه قابل چاپ
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.