امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
انتشارات
1396/2/20 چهارشنبهخرید کتاب جلد چهارم كتاب «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)
220000 تومان

با انتشار جلد چهارم از مجموعه‌ي «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)، اين مجموعه اكنون به طور كامل در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.
در اين مجموعه، پس از ذكر هر يك از اصول قانون اساسي، مجموعه‌ِي نظرات شوراي نگهبان كه با استناد به آن اصل صادر شده است، در قالب پنج بخش كلّي به ترتيب زير آمده است:
الف) نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي
ب) نظرات شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه‌هاي مصوب هيئت وزيران
ج) نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان
د) نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات اشخاص حقيقي و حقوقي
هـ) تذكرهاي ارشادي و قانوني شوراي نگهبان
انتشارات پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان اين كتاب را در سي‌امين دوره‌ي نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، بخش ناشران دانشگاهي، سالن 104، رديف C4، غرفه‌ي 71 ارائه مي‌كند.

 

قيمت : 700.000 ريال در انبار موجود است
فهرست انتشارات

نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده