امروز:
شنبه 2 شهريور 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 2 قانون اساسي


اصل دوم:
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به:  1. خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
2.  وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
4. عدل خدا در خلقت و تشريع
5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6.كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او دربرابر خدا كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري ،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.


 
 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
با موضوع بررسي اصل دوم (موضوع جلسه نهم مشروح مذاكرات)
مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل مباني اصل دوم قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده