انتشارات
1398/11/19 شنبه
كتاب «مجموعه قوانين و مقررات شوراي نگهبان»
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان مشتمل بر اصول قانون اساسی، احکام رهبری، نظرات شورای نگهبان(تفسیری و مشورتی)، قوانین و مقررات مرتبط و اختصاصی و آرا قضایی راجع به شورای نگهبان به انضمام نظرات تطبیقی شورای نگهبان منتشر شده است.
از جمله نهادهاي اساسي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نقش و جايگاه والايي برخوردار است، «شوراي نگهبان» مي‌باشد. اين شورا در يك نگاه كلي، از سويي وظيفه حراست از قانون اساسي و موازين اسلامي در عرصه قانون‌گذاري را برعهده دارد و مرجع مفسر قانون اساسي است و از طرف ديگر در امر انتخابات به عنوان نهاد ناظر، داراي جايگاه و صلاحيت‌هاي ويژه‌اي است. از همين رو قانون اساسي در اصول متعدد خود به بيان وظايف و صلاحيت‌هاي اين شورا پرداخته است. اما اين اهميت اختصاص به قانون اساسي ندارد، بلكه در ساير احكام و ضوابط قانوني اعم از احكام رهبري، قوانين مصوب مجلس و مقررات نيز ضوابط قابل ملاحظه‌اي وجود دارد كه هركدام به نوبه خود در تبيين نقش و جايگاه اين نهاد مؤثر مي‌باشند.
بدون ترديد شناخت دقيق و جامع اين نهاد در ابعاد مختلف مستلزم آشنايي و دسترسي به مجموع اين احكام و ضوابط است. لذا نظر به اهميت و جايگاه منحصر به فرد اين شورا در نظام حقوقي كشور و نيز با توجه به لزوم آگاهي دست‌‌اندركاران امور كشور نسبت به اين جايگاه و همچنين حدود صلاحيت‌ها و وظايف اين شورا، مجموعه‌اي كه دربردارنده جميع احكام قانوني ناظر به شوراي نگهبان باشد ضروري است. باتوجه به همين اهميت، پژوهشكده شوراي نگهبان به منظور آشنايي جامعه حقوقي و متوليان امور كشور، اقدام به جمع‌آوري كليه احكام و ضوابط قانوني مربوط به شوراي نگهبان و جايگاه و صلاحيت‌هاي اين نهاد نموده، تا اين مهم به نحو مناسبي قابل وصول باشد. 
فهرست انتشارات 
در انبار موجود است

کلیه حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.

www.shora-rc.ir