امروز:
سه‌شنبه 16 آذر 1400  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
جدیدترین اخبار مرکز تحقیقات


اصل 3 قانون اساسي


اصل 3: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد :
1.    ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2.    بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
3.    آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4.    تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5.    طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6.    محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
7.    تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8.    مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش .
9.    رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10.    ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11.    تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12.     پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13.    تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.
14.    تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15.    توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16.    تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .
 

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده