امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/7/22 شنبهاصل 90 قانون اساسي
 
اصل نودم:

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
بررسي اصل  نودم (موضوع جلسه سي و پنجم مشروح مذاكرات)
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛ 
بررسي اصل نودم
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده